Pomáhají nám ...

2015: Velký dík náleží Ing. Janu Vrtílkovi a firmě ŠEBESTA - služby slévárnám, s.r.o. za významnou finanční pomoc, kterou umožnil 18 našim klientům odjet na osmidenní letní tábor na Vysočině místo mrhání časem v rozpálených městských ulicích.
2016: Děkujeme za finanční podporu tří čtyřdenních adaptačních pobytů na Vysočině s klienty našeho Oddělení celodenní péče. Stejně tak za krásný a pro děti životně premiérový den na lyžích v Olešnici na Moravě.V tomto roce navíc obdrželo 16 našich klientů plnou dotaci na účast na desetidenním letním táboře na Vysočině.
2017: Pětidenní únorová běžkařská škola v přírodě na Třech Studnách s oddělením celodenní péče.
Čtyřdenní zážitkový pobyt na Pálavě pro děti z našeho Oddělení celodenní péče.
Týdenní letní tábor na Vysočině pro 14 našich klientů.
2018: Tři adaptační 5ti-denní pobyty pro naše stacionární Oddělení celodenní péče.
Příspěvek potřebným rodičům na letní dětský tábor v Křižanově.
Průběžné motivační akce pro děti (Laser Game, Jump Park apod.)
2019: Tři adaptační 5ti-denní pobyty pro naše stacionární Oddělení celodenní péče.
Příspěvek potřebným rodičům na letní dětský tábor v Křižanově.
Průběžné motivační akce pro děti (Laser Game, Jump Park apod.)
 
                      
 
Děkujeme celému týmu Kart Areny Brno s.r.o. za vstřícný a pružný postoj ve své kreativní nabídce sponzorských motivačních programů pro naše klienty.
                                           
                                                  
 
 
 
Děkujeme firmě Jump Park v Brně za umožnění sponzorských vstupů pro naše dětské klienty.
 
                                  
    
 
Děkujeme firmě Laser game Brno za umožnění sponzorských vstupů pro děti z DDÚ Brno a naše klienty.
 
                                                  
 
 
 
Děkujeme Mgr. Radkovi Lienerthovi a lezecké stěně HUDY v Brně za velkou vstřícnost při umožnění dostupnosti krásné lezecké stěny pro naše klienty a děti z Dětského diagnostického ústavu.
 
                                                 
 
 

Děkujeme grafickému studiu ARTISHOCK a všem příznivcům za realizaci prodejní výstavy fotografií v kavárně FLEXARET s výtěžkem jdoucím ve prospěch klientů SVP Kamenomlýnská a jejich rodin.

                     

Děkujeme Akademii ICRC za podporu a nabídku zpřístupnění svých vědecko výzkumných pracovišť exkurzím s dětmi z řad našich klientů, nabídku osvětově popularizačních přednášek k tématům první pomoci, zneužívání návykových látek, profesní orientace atd.