Termíny konání

Ve školním roce 2019/20 v ambulantní sekci pravidelně a systematicky pracují zvlášť skupiny mladších dětí, starších dětí. Do skupin zařazené klienty a jejich zákonné záastupce budeme předem kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Zahajujeme od ??.??.2019

V letošním školním roce otevíráme dvě paralelní vrstevnické teen skupiny.  

 

Teen skupina I., (2. stupeň ZŠ a starší) se po celý školní rok 2018/19 bude scházet  vždy v sudých týdnech v pondělí od 16:30 do 18:00, 1x za 14 dní kromě prázdnin a státních svátků. 

První setkání proběhne od ??:?? dne __.__.2019.

Vedení: Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Teen skupina II., (2. stupeň ZŠ a starší) se po celý školní rok 2018/19 bude scházet  vždy v lichých týdnech pondělí od 16:30 do 18:00, 1x za 14 dní kromě prázdnin a státních svátků. 

První setkání proběhne od ??:?? dne __.__.2019.

Vedení: Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skupina mladších dětí (převážně 1.st.ZŠ)  se bude scházet od ??.??..2019 každý týden ve čtvrtek kromě prázdnin a státních svátků od 15:30 do 16:30.

Vedení: Mgr. Janáček, Mgr. Sponarová


Více zde: https://www.svp-ddu-brno.cz/sluzby/skupinova-prace-s-detmi/
________________________________________________________________________________________________________________________________