texty z jiných zdrojů

Čírtková, L. (1997): K problematice zvláštností sociálně patologického vývoje u dívek, In: Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže ohrožených sociálně negativním vývojem, Policejní akademie, Praha

Guensberger (1978): K psychopatológii agresie, Čs. Psychiatrie, 74, č.6, s.350-356

Kaliba, M. Využití počítačových her v primární prevenci rizikového chování, Speciální pedagogika 2 / 2010, str.98 - 106

Kamarýt, Steindl (1981): Problém příčin a smyslu agresivního chování, Sociologický časopis, 17, č.4, s.380-403

Koudelková, A. (1972): Neúplná rodina a poruchy identifikace u chlapce, Čs. psychiatrie, 68, s. 244-247

Koudelková, A. (1977): Podíl nepřiměřených výchovných postupů otce při vzniku psychopatologických poruch u dospívajících chlapců a dívek, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 12, s. 307-319

Koudelková, A. (1987): Problematika základních patopsychologických pojmů významných z hlediska teorie a praxe kriminality, Čs. Kriminalistika, 20, s. 17-25

Koudelková, A. (1991): Delikventní chování jako dimenze neurotické poruchy, Čs. kriminalistika, 24, s. 45-53

Krejčí, P. (1997): Některé osobnostní charakteristiky vězněných mladistvých delikventů, In: Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže ohrožených sociálně negativním vývojem, Policejní akademie ČR, Praha

Macek,P. (1997): Čeští adolescenti devadesátých let, PROPSY č.6/1997, str.4 – 6

Malá, E. (1996): Agrese u dětí a adolescentů, Čs.psychiatrie, 92, Suppl.1, str.58-67

Matějček, Z. (1989): Psychická subdeprivace, Časopis lékařů českých, 128, č.1, str.10 – 15

Matějček, Z. (1998): Agresivity podle mě nepřibývá, PROPSY, č.6/1998, str.14

Matoušek, O; Nesnídalová (1974): Dětská psychopatie jako výzkumný úkol, Čs.psychiatrie, 70, č.4, s. 257-262

Mečíř, J. (1972): Agresivita u nezletilých, Praktický lékař, 52, č. 21, s.789-791

Netík, K. (1998): K posuzování takzvané agresivity, PROPSY č. 5/1998, str. 14 – 15

Plocek, K., Dan, J. (1995): Základní varianty disharmonického vývoje osobnosti v dospívání, Interní studijní text PsÚ FFMU, řada B, č.2, Poradenská psychologie, kap.5

Plocek, K., Dan, J. (1996): Disharmonické vývoje osobnosti v dětství, Interní studijní text PsÚ FFMU, řada B, č.2, Poradenská psychologie, kap.2

Pothe, Petr (2009): Jsem traktor nebo dělo? Vnitřní realita "šílených" dětí, Psychoterapie č.3-4, roč. 2009, str.150-161

Sak, P. (1997): Diagnóza sociálně patologických jevů u mládeže, In: Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže  ohrožených sociálně negativním vývojem, Policejní akademie, Praha

Schnitzerová, E. Recenze knihy Vlado Labátha Východiská resocializácie porúch správania, Speciální pedagogika 2 / 2010, str161-164

Stuchlík, S. (1971): K problematice patologie osobnosti agresivních rodičů, Čs.pediatrie, 26, č.5, s. 247-251

Syřišťová, E., Drábková, H. (1964): K problematice psychologické motivace trestné činnosti, In: Soudní psychologie, s.32-58

Večerka, K.a kol. (1997): Prevence kriminality v teorii a praxi, Ministerstvo vnitra ČR, Praha

 

Doporučujeme rovněž  texty slovenského časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa na www.aepress.sk

 

Speciální pedagogika – Etopedie

Procházková, M., (2004): Uvedení do etopedie, Ústavní a preventivně výchovná péče o děti a mládež s poruchami chování,In: Integrativní speciální pedagogika, ed.: Vítková Marie, Paido, Brno

Vojtová, Věra, (2005): Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti, PF MU, Brno, ISBN 80-210-3532-3

Časopis Speciální pedagogika, vydává Pedagogická fakulta UK, Praha