Zahájení skupinové práce

16.10.2019 14:06

V říjnu jsme zahájili práci pravidelně se scházejících skupin našich klientů.

Zooterapeutická skupina 1 se schází od 14.10. každé pondělí od 14:30 do 15:30. (Mgr. Rájová a Mgr.Janáček)

Zooterapeutická skupina 2 se schází od 15.10. každé úterý od 14:30 do 15:30. (Mgr.Rájová a Mgr.Kurdiovský)

Teen skupina 1 se poprvé sejde 21.10. a bude se scházet každé druhé pondělí od 16:30 do 18:00. (Mgr. Rájová a Mgr.Kurdiovský)

Teen skupina 2 se poprvé sešla 14.10 a bude se scházet každé druhé pondělí od 16:30 do 18:00. (Mgr.Rájová a Mgr. Kurdiovský)

Skupina Mgr. Sponarové a Janáčka se schází od 10.10. a bude pracovat každý čtvrtek od 15:30 do 16:30.

Rodičovské skupiny zahajujeme v listopadu. RS1 od 5.11. a RS2 od 12.11. (Mgr. Skotálková a Mgr. Kurdiovský)