Webová statistika

07.01.2021 11:16

... a v roce 2020, patrně i pro specifika toho roku, se opět navýšila návštěvnost našich webových stránek, a to z 61600 unikátních návštěv v roce 2019 na 87098 v roce 2020. Přehledněji: v roce 2019 jsme zaznamenali 169 unikátních návštěv denně. V roce 2020 to už bylo 239. Od založení stránek v roce 2014 tak každý rok zaznamenáváme bez přerušení nárůst.

Vaší přízně si vážíme a přejeme vše dobré a plné zdraví v roce 2021.