Výtvarný projekt s KVV PdF MU

05.11.2014 12:25

„Chápej život vždy jako umělecké dílo“ měl říci před více než 100 lety Christian Morgenstern … a před ním a po něm, mnoha formami totéž, řada dalších...  V našem Středisku se lidských životů a příběhů dotýkat snažíme, chceme a musíme. Co více říci k argumentaci potřebnosti projektu spolupráce výtvarníků, speciálních pedagogů, psychologů,... směřujícímu k podpoře a doprovázení dětí a jejich rodin v jejich složitých životních příbězích, ve složité době a na jejich křižovatkách, které nikdy nesmějí být jen pouhými snadno zařaditelnými případy – stejně jako každá jiná krásná věc. Pokud jsme tedy zajedno v tom, že aktivní tvoření života, jeho příběhu a stejně tak například výtvarného nebo jiného díla, je čímsi absolutním ve změti všudypřítomné relativity a pomíjivosti, pak máme společný pevný bod, jehož se lze chopit.

Jsme přesvědčeni, že  naše práce není jen souborem testů a „technologických postupů“, ale z velké části by měla být i svébytným „uměním“.  Více než rádi vidíme, jak děti, bez ohledu na věk, berou do rukou své Štětce a dokáží k tomu dokonce přimět i své občas ustarané, vyčerpané, rutinou a stereotypy zahlcené rodiče v zájmu jich obou...

 

S radostí oznamujeme, že náš DDÚ a SVP zahájil úspěšnou spolupráci s katedrou výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU a jejími studenty speciální výtvarné výchovy.
 

Listopadové dny roku 2014 tedy budou naše děti, klienti a rodiče trávit objevováním své netušené kreativity v projektových tvůrčích dílnách.

 

Katedře výtvarné výchovy a jejím studentům tímto děkujeme a těšíme se na pokračující tvůrčí spolupráci...                  

                 

 

Po úspěšně proběhnuvším setkání a výtvarné dílně dětí; stejně tak po samostatné dílně rodičů, se v úterý 25.11.2014 v 16:30 sešli na výtvarném workshopu rodiče spolu se svými dětmi při společné tvorbě, tentokrát práci s keramickou hlínou ...

 
 

Fotogalerie: Výtvarný projekt s KVV PdF MU

Záznamy: 1 - 12 ze 15
1 | 2 >>