Výpis termínů konání úterních paralelních skupin rodičů a dětí

27.02.2018 09:48

Rodiče pracují pod vedením Mgr. Janáčka a Bc. Ilony Jurové samostatně.

 

Stejně tak paralelně ve stejném čase i děti (zpravidla 1. stupeň ZŠ), a to pod vedením Mgr. Rájové a Mgr. Sponarové.

 

Obě skupiny se scházejí vždy v úterý od 14:00 do 15:00, a to v termínech:

 

27.2., 6.3., 13.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4.(jednorázová výměna vedoucích), 15.5., 22.5.(společné závěrečné setkání).