Peer program

01.11.2016 10:00

Se studenty psychologie na FF MU, vstoupivšími do projektu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, věnujícího se sociální aktivizaci dětí, jsme ve školním roce 2016/17 zahájili aktivní spolupráci v nové formě podpory našich klientů, a to v podobě peer programu pro naše klienty.